Bokbussen kommer till Furusund även i år, varje månad. De har en fantastisk service av böcker, fjärrlån, tidningar, filmer, ja allt som finns att tillgå, via huvudbiblioteket.
Dessutom får man dubbelt så lång lånetid.

Bokbussen stannar på Hotellplan, onsdagar kl 14:20 enligt följande:

Våren 2021: 12/5, 9/6
Hösten 2021: 4/8, 1/9, 29/9, 27/10, och 24/11


Med reservation för ändringar.