Styrelsen har vi två tillfällen, 2017 och 2020, gjort en inventering av bryggor på samfällighetens mark. Det finns idag 49 bryggor och endast 20 av bryggorna har ägarskyltar.

En sammanställning av brygginventeringen finns här.

Du/ni som saknar en ägarskylt ombedes nu att ta fram en sådan och fästa den synligt, på bryggan.

Ägarskylten kan även vara av enklare slag, i exempelvis plåt eller plast, och sitta fastskruvad direkt på bryggan.

Hälsar Styrelsen