Sven-Gunnar Broström, som anlitas av länsstyrelsen för imålning av ristningar, har nu avslutat arbetet med att fylla i båda ristningar med färg, kungaristningen och kompassrosen.

Sven-Gunnar Broström målar i kungaristningen
Kungaristningen från 1724
Kompassrosen från 1463