Sven-Gunnar Broström, som anlitas av länsstyrelsen för imålning av ristningar har fyllt i båda ristningar med färg; kungaristningen och kompassrosen.

Sven-Gunnar Broström målar i kungaristningen
Kungaristningen från 1724
Kompassrosen från 1463