Furusunds kvarn från 1722

Sommaren 1719 hade ryssarna anfallit den svenska skärgården och bränt ner allt, utom några kyrkor. På Furusund låg allt i grus och aska. 1721 byggdes krogen upp och därefter kvarnen 1722. Konstruktionen är en så kallad ”stolpkvarn”.

Under åren har kvarnen renoverats, senast 2009. Idag är den K-märkt och förvaltas av Roslagsmuseet i Norrtälje. Kvarnen är ”synnerligen märklig” enligt byggnadsminnesförklaringen från 1985.

Sedan 1800-talet har det i kvarnen förvarats en mängd teaterrekvisita. Med tiden hade detta fallit i glömska och nyckeln var försvunnen. På 1930-talet bröt man sig in och fann då statyetter av Ulla Winblad, Carl Michael Bellman med sin luta samt kung Gustav III. Dessutom hundratals gipsstatyer, dödskallar och dödsmasker. De ingick i Christian Hammers frenologiska samling. Hammer var en tidigare ägaren av ön. De mest intakta föremålen skänktes till Polismuseet i Stockholm 1915 och statyetten av Ulla Winblad hänger idag på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Renoveringen av Furusunds kvarn
Invigning av Furusunds kvarn 5 juni 2010