Information om samfällighetens arbete kring vägbelysning.
Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om att byta ut befintliga lampor i våra stolpar till LED-lampor.

Detta arbete beräknas starta i mitten på november och vi kommer att behålla de befintliga stolparna och dess armaturer då de är i gott skick och det går att konvertera dem till LED.

Den befintliga belysningen kommer att ersättas med moderna LED-lampor som sänker energiförbrukningen med ca 70%. Förutom den miljöbesparing som görs i samband med energibesparingen så slutar man användandet av kvicksilver helt vid byte till ledbelysning som är mycket mer hälsosamt för både människor och djur. Dessutom minimeras brandrisken. Till detta tillkommer besparing i form av minskat underhåll. Lågenergilampor fasas ut under 2023 då de inte längre uppnår ställda miljökrav enligt EU:s lagkrav om ECO design.

FS vill även påminna om att vi släcker belysningen 24:00-05:30 för att hålla nere energiförbrukningen.

Vi önskar alla en härlig höst!

FS Styrelse