Arbetet med vägbelysningen är klart.

All belysning på ön är nu utbytt till LED.
Tidigare har vi haft en årskostnad på 80-90 000 kr för vägbelysningen. Med den nya LED-belysningen förväntas vi kunna göra en besparing på 70 %.
Dessutom har vi nu fått en lägre abonnemangs-kostnad, motsvarande 6 000 kr/år.
Förhoppningen är att vi på några få år kommer att hämta hem kostnaden för övergången till LED-belysning.

Styrelsen