Vad gör Byalaget?

1994 bildades Byalaget för att efterträda Friluftsfrämjandet och överta nyttjandet av byalagsstugan på Storängen. Byalaget arrangerar firanden av traditionella högtider, evenemang och festligheter.

Vi är för närvarande ca 120 medlemmar i Byalaget både bofasta och sommarboende.

Är du inte medlem ännu? Det är lätt ordnat. Sätt in 100 kr för enskild eller 175 kr för familj på bg 699-2614. Eller via Swish 123 1670 546. Glöm inte att skriva för- och efternamn.

Har du egna idéer och förslag på något kul eller intressant som vi kan göra, tveka då inte att kontakta någon i styrelsen eller helt enkelt lägg en lapp i Idélådan vid stugan.
Du kan även skicka e-post till: therese@lowgren.net

Väl mött på säsongens aktiviteter 2024 som du finner i kalendariet.
Furusunds Byalags styrelse

Fler aktiviteter hittar du i vår facebookgrupp

https://www.facebook.com/groups/furusundsbyalag/

Skärgårdsbiblioteket

Uppbyggnaden av biblioteket skedde under våren 2011 i byalagets regi och under ledning av Magdalena Rinaldo. Biblioteket invigdes 28 maj 2011.
Här finns all sorts litteratur – skönlitteratur, deckare, skärgårdsförfattare, matböcker, idé-böcker, barnböcker, bilderböcker mm. Här finns drygt 800 titlar! Många böcker har donerats av boende på Furusund, men vi har även fått gåvor från författare och förlag så som Erik Eriksson, Max Ströms förlag och Saltkråkan AB m.fl.

Vissa böcker är så kallade referensexemplar vilket innebär att böckerna inte lånas ut utan man kan komma och ta del av böckerna under bibliotekets ordinarie öppethållande.
Andra böcker så som matlagningsböcker, idé-böcker och sällskapsspel lånar vi ut en vecka åt gången då man har möjlighet att t.ex. skriva av matrecept osv. Orsaken till detta är att så många som möjligt under sommaren ska kunna låna dessa böcker.

Biblioteket finns i Byalagets stuga vid fotbollsplanen, Förängsvägen/Varvsvägen, och håller tills vidare öppet första lördagen i månaden mellan kl 13:00 – 15:00.
Det går även att kontakta Sten-Åke Rygh, 0708 475847, och komma överens om annan tid som passar dig.
Bibliotekets böcker sorterade: Författare och Titel
Bibliotekets böcker sorterade: Ämnesområde och Författare

Välkommen att besöka vårt skärgårdsbibliotek!

Byalagets styrelse

Ordförande: Therese Löwgren
Kassör: Pia Gellerstedt
Sekreterare: Gunilla Therus
Ledamöter: Sigge Bergman
Suppleanter: Johan Häggström & Robert Andersson
Valberedning: Lena Lindstedt