Furusunds Fiskevårdsområdesförenings (FF) syfte är att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intresse och verka för en god och miljömässigt hållbar fiskevård inom föreningens verksamhetsområde.

FS är en fristående förening inom Furusunds samfällighetsförening (FS). FS styrelse utgör också styrelse för FF och verksamheten bedrivs inom FS budget.
FF ansvarar för fiskevården på föreningens vatten. Den märkbara nedgången i fiskebeståndet har lett till ett utökat samarbete med närliggande fiskevårdsområden för en bättre samordning av fiskevårdande insatser. 
Under senaste åren har FF genomfört en första etapp i att renovera sjön Maren som varit nära att helt växa igen. Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen har Maren åter fått en fri vattenspegel.

Sten Söderlund och Gunnar Wagenius ansvarar för FF på uppdrag av FS styrelse.

Fiskeregler

Fiskeguide

Fiskekarta

Fisketillsynsmän

Magdalena Rinaldo
Förängsvägen 13
760 19 FURUSUND
0176-804 06
magdalenarinaldo@hotmail.com