Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 
Sjung och vandra med Michael Blum i Furusund 3

Datum: Söndag 4 september

Tid: Kl. 16.00

Plats: Färjelägets parkering Furusund

  

Sjung och vandra med Michael Blum i Furusund 4

Datum: Söndag 11 september

Tid: Kl. 16.00

Plats: OBS denna föreställning inställd.

  

 

FS Obligatoriska höströjningsdag

Datum: Lördag 17 september
Tid: 09.00 - ca. 13.00
Plats: I ditt fogdeområde

 

Byalagets Paj-träff

Datum: Lördag 17 september

Tid: Kl. 18.00

Plats: Stugan på Förängen

 

Byalagets Oktober-fest

Datum: Lördag 15 oktober

Tid: Kl. 18.00

Plats: Stugan på Förängen.

 

Byalagets Ärter & punsch

Datum: Lördg 12 november

Tid: Kl. 18.00

Plats: Stugan på Förängen