Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 
Kullehusteatern Fröken Julie av August Strindberg

Datum: Fredag 5 augusti

Tid: Kl. 18.00

Plats: Hammerska ladan

 

Strindbergsvandring med Anita Persson

Datum: Söndag 7 aug.

Tid: Kl.14.30 - 17.00

Plats. Ångbåtsbryggan

 

Byalagets Kräftskiva

Datum: Lördag 13 augusti

Tid: Kl. 19.00

Plats: Stugan på Förängen

 

Kulturföreningen. Om Sten Rinaldo i hans ateljé.

Datum: Lördag 27 augusti

Tid: Kl. 19.00

Plats: Förängsvägen 15 Furusund

 

Sjung och vandra med Michael Blum i Furusund 3

Datum: Söndag 4 september

Tid: Kl. 16.00

Plats: Färjelägets parkering Furusund

  

Sjung och vandra med Michael Blum i Furusund 4

Datum: Söndag 11 september

Tid: Kl. 16.00

Plats: Färjelägets parkering Furusund