Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 
Byalagets Ärter & punsch

Datum: Lördg 12 november

Tid: Kl. 18.00

Plats: Stugan på Förängen

 

Byalagets Julbord

Datum: Enligtsenare besked

Tid:

Plats: