Bokbussen kommer till Furusund även denna höst, varje månad. De har en fantastisk service av böcker, fjärrlån, tidningar, filmer, ja allt som finns att tillgå, via huvudbiblioteket.
Dessutom får man dubbelt så lång lånetid.

Bokbussen stannar på Hotellplan, onsdagar kl 14:20 enligt följande:

Hösten 2021: 27/10, och 24/11


Med reservation för ändringar.