Bokbussen kommer till Furusund varje månad. De har en fantastisk service av böcker, fjärrlån, tidningar, filmer, ja allt som finns att tillgå, via huvudbiblioteket.
Dessutom får man dubbelt så lång lånetid.

Bokbussen stannar på Hotellplan, onsdagar kl 14:20 enligt följande:
15/7, 12/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12

OBS! Ett extra sommarbesök blir det:
onsdagen den 8 juli kl 16:00-17:00, men då vid Färjeläget.


Med reservation för ändringar.