Lördagen den 24 april, kl 09:00 – 13:00 är det dags för vårens frivilliga röjningsdag.
Kontakta gärna din fogde, innan den 10 april , om det är något du tycker bör göras på ert område.