Efter vårens röjningsdag:
Under våren, till och med den 16 maj, går det bra att lägga ut grenar och sly från den egna tomten. Därefter samlas detta upp och flisas.
OBS! Längderna ska vara minst 2 m och ha en grovlek av 2-3 cm.
Kontakta gärna din fogde om du har frågor.

Höstens röjningsdag:
Lördagen den 18 september kl 09:00 – 13:00 sker höstens obligatoriska röjningsdag.

Hälsar
FS styrelse