Furusunds kulturförening ställer in årsmötet och samtliga aktiviteter detta år.
Läs mer om detta här under rubriken ”Nyheter”.