FS styrelse 2024 –

E-post till styrelsen eller till enskilda medlemmar: fs.styrelse@gmail.com

Ordförande
Ulf Tapper
Tystbergavägen 43
122 41 ENSKEDE
Förängsvägen 1
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0708-68 97 00

Avtalsansvarig – vice ordförande
Ulf Landin
Lars Forsells gata 34
112 15 STOCKHOLM
Tel: 08-86 85 57
Monte Christos väg 10
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0706-60 34 88

Kassör
Pia Gellerstedt
Ekuddsvägen 9
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0767-96 48 77

Sekreterare
Cecilia Lindberg Aste
Hantverkargatan 79 A
112 38 STOCKHOLM
Förängsvägen 21
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0720-38 55 80

Väg- och belysningsansvarig
Sverker Engqvist
Förängsvägen 5
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0705-50 10 29

Grönområdesansvarig
Martin Gellerstedt
Ekuddsvägen 9
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0764-26 71 27

Hemsidesansvarig
Hans Gabre
Skräddarbacken 7
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0709-43 94 90

Suppleanter

Niklas Lidqvist
Duvkällevägen 5
760 19 FURUSUND
Tengdahlsgatan 35
116 49 STOCKHOLM
Mobiltel: 0708-66 96 59

Henrik Alfredsson
Skatevägen 2
760 19 FURUSUND
Igelkottsvägen 63
167 57 BROMMA
Mobiltel:  0733-37 02 00

Revisorer

Lena Sundin 
Landsvägen 3 C
192 70 SOLLENTUNA 
Nordkapsvägen 1
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0707-38 73 84

Pär-Jörgen Pärsson
Djurgårdsvägen 220
115 21 STOCKHOLM
Zorns udde
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0709-56 52 21

Valberedning

Lena Lindstedt (sammankallande)
Repslagarbanan 2
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0707-96 09 01

Ulla Norstedt  
Furusunds Strandväg 5
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 0702-91 63 89 

Mari Österman
Förängsvägen 9
760 19 FURUSUND
Mobiltel:

Utsedda av styrelsen

Felanmälan av vägbelysning
Christer Jansson
Mobiltel: 0706-17 30 10

Viltvårdare
Göran Lindholm
Mobiltel: 0706-80 16 90