FS styrelse fick i uppdrag, av årsstämman 2022, att inventera öns brunnar. Det är nu gjort och tre av dem håller vatten men av olika kvalitet.

1 Brunnen på Abborrstigen
Brunnsvattnet innehåller bly, över gränsvärdet för vad som kan rekommenderas. Det är ej tjänligt som dricksvatten och ej heller för matlagning.

2 Brunnen på Ester Grönblads väg
Även den innehåller en viss mängd bly, över gränsvärdet, men även kolibakterier.
Vattnet ska ej drickas eller användas för matlagning.

3 Brunnen på Ekuddsvägen
Bra vatten, mineralrikt, (kalk, järn, mm.) Det ser en aning grumligt ut men är drickbart.
Det finns något lite salt i vattnet.

Ingen av brunnarna har renoverats eller spolats under senare tid.
Styrelsen återkommer med mer info om brunnarna.

Hälsar
FS Styrelse