Medlemmar i Furusunds samfällighetsförening har rätt att fiska på det vatten som ingår i Furusunds fiskevårdsområde.
Vid årsmötet 2019 togs följande beslut: Nätfiske är förbjudet under tiden 15 april – 15 juni med ett undantag: fiske med strömmingsnät och strömmingsskötar är fortfarande tillåtet.

Läs mer om de fiskeregler som gäller på samfällighetens fiskevatten, här.

Hälsar Styrelsen