På Sprängberget installeras nu solceller i syfte att förstärka och säkerställa strömförsörjningen. Arbetet beräknas vara klart under maj månad.

Hälsar
Styrelsen