Löv, plastsäckar, trävirke eller andra sopor får inte läggas ut. I högarna får det heller inte finnas metallföremål eller stenar då dessa skadar flismaskinen.  

Som tidigare meddelats har vi nu möjlighet att under tiden fram till den 31 oktober kunna lägga ut flisbart avfall från den egna fastigheten. Samfällighetsföreningen ombesörjer sedan att detta samlas in. Lägg det i anslutning till väg, med rotändan åt samma håll, utan att det hindrar eller stör trafiken. 

Har ni stora mängder flisbart avfall, från den egna fastigheten, går det bra att lägga detta direkt vid Sprängberget (vid masten). 

Med tillönskan om en fin höst! 
FS Styrelse (190919)