Den pump som ska användas är av fabrikat LPS 2000. Installation av annan pump är inte tillåtet och kommer inte att godkännas. Beställning görs tills vidare via Teknikgruppen.

Mätare följer med pumpen. Installation ska göras enligt särskild anvisning utfärdad av Skandinavisk Kommunalteknik (Montering och drift av LPS 2000/Ex). 

Avläsning av inkopplade medlemsfastigheter gjordes av berörda fastighetsägare per 30 juni. Denna avläsning fungerade tämligen tillfredsställande och behålls därför.