FS styrelse 2020

E-post till styrelsen: fs.styrelse@gmail.com

Ordförande
Håkan Bergman
Tjädervägen 20
181 56 LIDINGÖ
Tel: 08-767 98 98
Kvarnbacken 3
760 19 FURUSUND
Tel: 0176-805 98
Mobiltel: 070-527 98 98
bergman.ha@telia.com 

Kassör
Pia Gellerstedt
Ekuddsvägen 9
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 076-796 48 77
piagellerstedt@hotmail.com

Avtalsansvarig
Ulf Landin
Lars Forsells gata 34
112 15 STOCKHOLM
Tel: 08-86 85 57
Monte Christos väg 10
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 070-660 34 88
ulfdlandin@gmail.com

Sekreterare
Karin Åkvist
Repslagarbanan 3
760 19 FURUSUND
Mobiltel:0704-41 19 41
akvistkarin@gmail.com

Väg- och belysningsansvarig
Anders Häggström
Strindbergs väg 1A
760 19 Furusund
Mobiltel: 070-688 04 62
anders.trio@gmail.com

Grönområdesansvarig
Torbjörn Jansson
Tulegatan 20
113 53 STOCKHOLM
Tel: 08-408 22 753
Varvsvägen 9
760 19 FURUSUND
Tel: 0176-800 15
Mobiltel: 072-180 13 65
tojaconsulting1@gmail.com

Suppleant
Hans Gabre
Skräddarbacken 7
760 19 Furusund
Mobiltel: 0709-43 94 90
hans@gabre.se 

Revisorer

Lena Sundin 
Landsvägen 3 C
192 70 SOLLENTUNA 
Nordkapsvägen 1
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 070-738 73 84
l_sundin@spray.se 

Leif Wasing
Lutzengatan 5 A
115 20 Stockholm
Skräddarbacken 1
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 070-480 40 45
l.wasing@telia.com

Valberedning

Birgitta Bengtson 
Optikvägen 3
181 55 LIDINGÖ 
Skatevägen 4
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 070-652 70 60 
birgitta.bengtson@telia.com 

Karin Andrée Heissenberger
Sammankallande
Friluftsvägen 2
760 19 FURUSUND
Tel: 0176-80070
Mobiltel: 0725-73 32 73
karin.andreeheissenberger@gmail.com

Lena Lindstedt
Repslagarbanan 2
760 19 FURUSUND
Mobiltel: 070-796 09 01
lena.lindstedt@gmail.com

Utsedda av styrelsen

Felanmälan av vägbelysning
Christer Jansson
Mobiltel: 070-617 30 10
christer@cj-allservice.se

Viltvårdare
Göran Lindholm
Mobiltel: 070-680 16 90