Flisbart material samlas in
I likhet med de senaste åren kommer FS att samla in alla sly- och trärester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle.

Avfall från den egna fastigheten
Från och med den 13 september och fram till den 31 oktober får du/ni gärna lägga ut flisbart avfall (minst 2 m långt med en grovlek om 2-3 cm) från den egna fastigheten. Småpinnar är svårare att mata in i flisaggregatet. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen.
Lägg det i anslutning till väg men se till att det inte hindrar trafiken eller kan utgöra fara.
Löv, plastsäckar m.m. får inte läggas ut. Det inte får finnas några metallföremål eller stenar i högarna. Dessa förorsakar stor skada på flismaskinen och reparationskostnaden debiteras FS.

Om du har stora mängder flisbart avfall från den egna fastigheten kan du lägga det vid Sprängberget (uppfarten till TV-masten).

Hälsningar
FS Styrelse