På Furusund finns några bestånd av parkslide (som ibland kallas ”växten från helvetet”). Den är ytterligt svår att bekämpa och den får aldrig lämnas tillsammans med annat trädgårdsavfall. Den får under inga omständigheter läggas på Sprängberget, för flisning. Att flisa parkslide är detsamma som att sprida den vidare. Små fragment av parkslide, en liten rotstump, räcker för att den ska sprida sig.

Norrtälje kommun tar emot parkslide, förpackat, och det ska lämnas i container för ”Brännbart rest”.

Mer information om parkslide.