Länsstyrelsen i Stockholm har, den 15 mars 2022, gett Stiftelsen Roslagsmuseet tillstånd till renovering av Furusunds kvarn samt förändring av kvarnvingarna.
Arbetet har påbörjats och leds av antikvarie Rolf Hammarskiöld. Renoveringen beräknas pågå under två års tid.