2024

MARS

APRIL
13 Obligatorisk röjningsdag på Furusund. Arbetet sker inom respektive fogdeområde.

MAJ

JUNI
8 FS Årsstämma, Hammerska ladan kl 10:00

JULI
15-21 Furusundsveckan (vecka 29) Detaljerat program kommer.

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER