Doktor W. Michael, från Tyskland, var 1912 badintendent på Furusund och lät uppföra de gula paviljongerna vid Kejsarbryggan. Furusunds kurort hade 100 rum fördelade i 35 villor och fyra hotell. Varmbadhuset vid Strandvägen hade 12 badrum.

Furusunds kulturförening har i den ena paviljongen inrett ett museum där Furusunds historia väl återspeglas i dokument och bilder.