Pump och mätare

Den pump som ska användas är av fabrikat LPS 2000. Installation av annan pump är inte tillåtet och kommer inte att godkännas. Fastighetsägare ska inhandla pump direkt av Skandinavisk Kommunalteknik.

Fastighetsägare ska beställa mätare av föreningen. Detta gäller både ny och vid byte av skadad mätare. Mätare inhandlas och ägs av föreningen. Fastighetsägaren ska betala föreningen för mätare. Installation ska göras enligt särskild anvisning utfärdad av Skandinavisk Kommunalteknik (Montering och drift av LPS 2000/Ex). 

Avläsning av mätare

Avläsning av mätare har hitintills gjorts av berörda fastighetsägare per 30 juni. Under våren 2021 har samtliga fastigheter fått nya mätare. Dessa kan avläsas digitalt vilket innebär att manuell avläsning inte behövs.

Avläsning kommer att göras per 2021-06-30. Nästa avläsning kommer att ske per 2021-12-31. Därefter kommer avläsning att göras årligen per 31/12.