Kvarnen, kompassrosen och Ålandsberget har de senaste åren kompletterats med gångvägar och trappor vilket har underlättat för de flesta som besökt dessa platser. Platån på Ålandsberget har jämnats till i syfte att säkerställa platsen för besökare. Tidigare har stubbar, stenar och rötter, på vissa områden, försvårat vistelsen på berget. Nu är en liten del av ytan utjämnad och väntar på att få gräs och sittbänkar under våren 2024..
Vi hoppas med denna åtgärd att Ålandsberget ska bli mer tillgängligt samt en tryggare och mer gåvänlig plats för alla besökare.

Hälsar
Styrelsen