”Jag minns en stund i Fursusund” …

Välkommen till Furusund! Platsen som Evert Taube förevigade med sin ”Vals i Furusund”.

Att beskriva Furusund blir lite av en resa i det förflutna – till en epok då Furusund var societetsbadorten på modet. Men långt före förvandlingen till kurort fanns i Furusund gästgiveri, kronobränneri, karantän, tull och telegraf.

Ön vid farleden hade i århundraden varit en viktig mötesplats och hamn, där sjöfarare sökt skydd för vind och väder. Under 1800-talet byggdes badhus och societetshus. Reguljär ångbåtstrafik från Stockholm öppnades, hotell byggdes och villor fanns att hyra. Men badortens glansdagar ebbade ut och 1944 köpte konsul Gustaf Algård ön.

Genom Skärgårdstomter AB sålde han 107 tomter. Resten av marken skänkte han till Furusunds dåvarande vägförening, numera Furusunds samfällighetsförening, som därmed förvaltar grönområden, stränder, fiskevatten och ett antal byggnader.

Ännu i dag är Furusund ett attraktivt besöksmål. Många anländer sjövägen där Ålandsviken är den självklara hamnen för sjöfarare. Från Stockholm går båt och buss (via Norrtälje). Här finns hotell och rum/stugor att hyra, restauranger, kiosk, kajakuthyrning mm.

Det är fortfarande liv och rörelse på Furusund!

I vår turistfolder finns bilder och beskrivningar av drygt trettio hus och platser på ön. Där finns också en karta över promenadvägar där ni kan hitta dessa platser. 
Foldern finns att köpa för 30 kr på turistbyrån i Norrtälje, på Värdshuset och på Macken i Furusund samt i vår Museipaviljong, när den är öppen.

Furusunds kulturförening 2018

Kvarnen
Optiska telegrafen
Museipaviljongen
Kompassrosen