Årsstämma 2023 – protokoll

Protokoll från årsstämman 2024

Stadga

Stadgar 12 maj 2012
Ändamålsbeskrivning
Lag om förvaltning av samfälligheter
Utredning om FS legala kompetens
FS skattemässiga status

Mål och regler

Verksamhetens mål, fastställd 2012
Regler för röstlängd och röstning vid stämman
Fullmaktsblankett

Grönområdesplan på Furusund från 13 mars 2015
Karta över Grönområdesplanen

Äldre mötesprotokoll

Årsstämma 2023
Årsstämma 2022
Årsstämma 2021
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018

Årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011

Extra stämma 2011
Årsstämma 2010
Årsstämma 2009