Den optiska telegrafen i Furusund

Optiska telegrafen i Furusund, som var klar 1837, är ett signalsystem som bygger på det binära talsystemet 1 och 0.
Lodräta luckor = 1 och de vågräta = 0.

Ett optiskt telegrafsystem i form av vårdkasar, flaggor eller facklor har funnits i vårt land sedan långt tillbaka. I vissa kulter var röksignalering vanlig och under antiken användes solreflexer för att skicka enkla meddelanden.

Den optiska telegrafen uppfanns i Frankrike 1792 av Claude Chappe. En semaforliknande telegraf med vingar var i funktion i Frankrike 1794.
Napoleon kunde med hjälp av en mobil optisk telegraf samordna och dirigera om sina styrkor mer effektivt än någon annan armé.

Samma år, 1794, presenterades den första svenska optiska telegrafen. Den hade utvecklats av Abraham Niclas Edelcrantz och fungerade betydligt snabbare än det franska systemet.
Den 1 november 1794 skickades ett telegram, på Gustav IV Adolfs födelse-dag, från Kungliga slottet i Stockholm till Drottningholm (via en relästation på ett berg i Bromma). Meddelandet var:
Att hälsningen av Svea folk
Vars kärlek gör sin konungs ära
I dag fram till hans hjärta bära
Skall helga denna nya tolk

När den optiska telegrafen var fullt utbyggd mellan Stockholm och Gävle tog det ungefär en halvtimme för ett meddelande att nå fram. Med ordon-nans tog det 2 dygn!
Det tog 7 minuter att sända ett meddelande från Furusund till huvudstationen vid Mosebacke torg, i Stockholm.

För att den optiska telegrafen skulle fungera krävdes det att
1)  närmaste relästation var inom synhåll.
2) man använde kikare.
3) det var god sikt (dagtid utan dimma eller snöfall).
4) man hade ständig uppsikt.

Den telegrafist som inte var uppmärksam bestraffades hårt. Därför hade telegrafisterna en inofficiell kod, som löd: Se upp! Inspektören kommer!

I ”Greven av Monte Cristo” finns en episod där hjälten mutar en telegraf-operatör att sända ett falskt meddelande. Detta ledde till att en av hans fiender gjorde felaktiga investeringar på börsen och blev därmed ruinerad.

När den elektriska telegrafen och telefonen kom blev den optiska telegrafen utkonkurrerad. På Furusund var telegrafen i funktion fram till 1876. Den sista optiska telegraflinjen i Sverige, mellan Göteborg och Vinga, upphörde 1881.

* Läs mer om den optiska telegrafen på Tekniska Museet, här.

* En kombinerad föreläsning och workshop presenteras i denna PowerPoint-presentation.