Kompassrosen från 1463.

Vid Ålandsviken, nära gästhamnen, finns en hällristning där en 24-delad kompassros är avbildad. Detta är Nordens äldsta kompassavbildning som vi känner till.
Unionskungen Kristian I låg här en tid i juli 1463, med hela sin flotta då han var på väg till Åbo för att attackera ryssarna som hade överskridit gränsen till Finland.

Runt om kompassrosen syns flera bilder, en kunglig krona samt tre vapensköldar och en hillebard tillsammans med några bokstäver. Enligt äldre dokument hade kungen en stor krigshär samt ett följe av förnäma svenska och danska herrar samt damer. Både den danske och svenske riksmarskalken deltog.