Engångsavgift/grundavgift för nya medlemmar
För 2022 är grundavgiften (en engångsavgift) för nytt medlemskap i Fagervikens samfällighetsförening 233 000 kr.

Dessutom utgår en s.k. lägenhetsavgift till kommunen som den nya medlemmen får betala. Aktuella avgifter finns på Norrtälje kommuns hemsida. När detta skrivs (juni 2022) är avgiften per ”bostadslägenhet” vid anslutning 38 728 kr.

Kommunavgiften består av:
– Förbrukningsavgift som baseras på kommunens aktuella taxa och multipliceras med den totala vattenförbrukningen för föreningens samtliga medlemmar.
– Fast årlig avgift enligt kommunens aktuella taxa
– Mätaravgift enligt kommunens aktuella taxa
– Lägenhetsavgift enligt kommunens aktuella taxa

För konkret exempel – se Debiteringslängd under Föreningshandlingar Stämmodokument 2022.

Årlig Föreningsavgift
Samtliga medlemmar ska betala en avgift till föreningen för att täcka föreningens löpande utgifter. Detta avser t ex. el, försäkring, administration och underhåll.