Engångsavgift/grundavgift för nya medlemmar
För 2021 är grundavgiften (en engångsavgift) för nytt medlemskap i Fagervikens samfällighetsförening 242 000 kr.

Dessutom utgår en s.k. lägenhetsavgift till kommunen som den nya medlemmen får betala. Aktuella avgifter finns på Norrtälje kommuns hemsida. När detta skrivs (juni 2021) är avgiften per ”bostadslägenhet” vid anslutning 37 600 kr.

Kommunavgiften består av:
– Förbrukningsavgift som baseras på kommunens aktuella taxa och multipliceras med den totala vattenförbrukningen för föreningens samtliga medlemmar.
– Fast årlig avgift enligt kommunens aktuella taxa
– Mätaravgift enligt kommunens aktuella taxa
– Lägenhetsavgift enligt kommunens aktuella taxa

För konkret exempel – se Debiteringslängd under Föreningshandlingar Stämmodokument 2021.

Årlig Föreningsavgift
Samtliga medlemmar ska betala en avgift till föreningen för att täcka föreningens löpande utgifter. Detta avser t ex. el, försäkring, administration och underhåll.