Engångsavgift/grundavgift för nya medlemmar. För 2019 är grundavgiften (en engångs-avgift) för nytt medlemskap i Fagervikens samfällighetsförening 206 000 kr. Dessutom utgår en s.k. lägenhetsavgift till kommunen som den nya medlemmen får betala. Aktuella avgifter finns på Norrtälje kommuns hemsida. När detta skrivs (mars 2019) är lägenhetsavgiften vid anslutning 44 125 kr. Nytt för i år är att avgiften är oberoende av lägenhetens storlek.  


Årlig kommunavgift. Föreningen ska betala Norrtälje kommun. Dessa kommunala avgifter ska medlemmarna i sin tur betala till föreningen i proportion till respektive fastighets faktiska förbrukning. 

Kommunavgiften består av:
– Förbrukningsavgift som baseras på kommunens aktuella taxa och multipliceras med den totala vattenförbrukningen för föreningens samtliga medlemmar.
– Fast årlig avgift enligt kommunens aktuella taxa
– Mätaravgift enligt kommunens aktuella taxa
– Lägenhetsavgift enligt kommunens aktuella taxa

För konkret exempel – se Debiteringslängd under Föreningshandlingar Stämmodokument 2019.

Årlig Föreningsavgift. Samtliga medlemmar ska betala en avgift till föreningen för att täcka föreningens löpande utgifter. Detta avser t ex. el, försäkring, administration och underhåll.