2018
Nyhetsbrev oktober

2019
Nyhetsbrev januari
Nyhetsbrev april/maj
Nyhetsbrev augusti
Nyhetsbrev oktober

2020
Nyhetsbrev januari
Nyhetsbrev mars
Nyhetsbrev september

2021
Nyhetsbrev februari
Nyhetsbrev april
Nyhetsbrev augusti

2022
Nyhetsbrev oktober
Nyhetsbrev november

2023
Nyhetsbrev september
Nyhetsbrev november/december