Vinter 2023-2024 renoverades brunnen på Abborrstigen. Brunnen är spolad, rengjord och pumpen är renoverad och målad. Under april månad togs vattenprover och resultatet av analyserna finner du här.
Av 33 prover som tagits har alla fått bedömningen: ”Tjänligt vatten”. 
Ett prov fick en mindre anmärkning och orsaken är:
Detta …”indikerar förorening från vatten eller jord som inte är av fekalt ursprung. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.” 
Brunnen har tjänligt vatten! 

De bakterier som förekommer, precis över gränsvärdet, beror troligtvis på ”nyligen utförda arbeten”.
Vattnet behöver omsättas och du är välkommen att pumpa om du har vägen förbi.
Hälsar
FS Styrelse