FS styrelse fick i uppdrag, av årsstämman 2022, att inventera öns brunnar. Det är gjort och tre av dem håller vatten men av olika kvalitet.

Status vid inventeringen 2022:
1 Brunnen på Abborrstigen
Brunnsvattnet innehåller bly, över gränsvärdet för vad som kan rekommenderas. Det är ej tjänligt som dricksvatten och ej heller för matlagning. Djup 68 meter.
2 Brunnen på Ester Grönblads väg
Även den innehåller en viss mängd bly, över gränsvärdet, men även kolibakterier.
Vattnet ska ej drickas eller användas för matlagning.
3 Brunnen på Ekuddsvägen
Bra vatten, mineralrikt, (kalk, järn, mm.) Det ser en aning grumligt ut men är drickbart.
Det finns något lite salt i vattnet.
Ingen av brunnarna har renoverats eller spolats under senare tid.

Vid årsstämman 2023 fick styrelsen i uppdrag att renovera en brunn för att sedan utvärdera utfallet. Arbetet med att renovera brunn 1 på Abborrstigen har pågått en tid och nu är det klart.

Brunnen är spolad, rengjord och pumpen är renoverad. Under våren ska vattenprov tas men fram till dess är du välkommen att pumpa vatten ur brunnen så mycket du orkar och önskar. Det behövs en viss genomströmning av vatten innan vattenprovet kan tas. Stanna gärna till och pumpa om du ändå går förbi på Friluftsvägen.
Styrelsen beräknar kunna ta ett vattenprov i april 2024.
Resultatet av det nya vattenprovet kommer att redovisas på hemsidan, dock senast vid årsstämman, 8 juni 2024. Därefter får stämman ta nytt beslut angående de två återstående brunnarna.


Hälsar
FS Styrelse