På grund av coronaviruset är Furusunds samfällighets årsstämma
framflyttad till:

Lördagen den 27 juni, kl 10:00
Plats: Hammerska Ladan

Kaffe serveras från kl. 09.00.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda
senast lördagen den 16 maj.

Hälsar
FS Styrelse