Inkoppling av fastighet får endast ske efter inspektion och godkännande av besiktningsman utsedd av styrelsen. Till besiktningsmän har styrelsen utsett deltagarna i Teknikgruppen. Innan systemet kopplas på för enskild fastighet måste således någon av dessa personer kontaktas för en kontroll. Efter besiktning upprättar besiktningsmannen ett protokoll enligt av styrelsen fastställt formulär. Protokollet ges omgående in till styrelsen.