Styrelsen har utsett en grupp som benämns Teknikgruppen. Dess uppgift är att hantera löpande ärenden. Det är huvudsakligen:
1. Kontaktpersoner för fastighetsägare om problem med VA uppstår. Kontaktansvarig med leverantör om orsaken finns i den gemensamma VA-anläggningen.

2. Besiktning av enskilda fastigheters anslutning att dessa gjorts enligt gällande regler och påföljande godkännande alt. ej godkännande.

3. Avläsning vattenförbrukning enligt huvudvattenmätare.

4. Avstämning av enskilda fastighetsägares rapporterade vattenförbrukning och sammanställning av dessa. Vid behov kontroll av enskilda fastighetsägares vattenförbrukning.

5. Avläsning av elmätare (3 st.) och avstämning mot fakturor från Vattenfall.

6. Påkoppling av frostskydd och ev. justering av temperaturmätarna.

7. Uppdatering av förteckning av anslutna fastigheter.

Deltagare är:

Sammankallande
Håkan Frölid
Häradsgränd 11
183 39 Täby
08-756 31 63
070-650 02 74
hakan@frolid.se

Deltagare
Lars B. Lindberg
Eskadervägen 10
183 54 Täby
070-575 68 68
lars@watertech.se

Deltagare
Lars-Göran Nordstedt
Furusunds Strandväg 5
760 19 Furusund
0176-803 22
0730-363596
norstedt.017680322@telia.com