På röjningsdag en i september deltog drygt 170 personer!
Mycket blev röjt och det blev bra men en del kvarstår. Vi skulle
behöva göra en extra insats vid vårt landmärke, Kvarnen.

Alla som kan är välkomna den 26 oktober kl. 09:00.
Vi träffas vid parkeringen nedanför Kvarnen utrustade med
knipsar, sågar och ett glatt humör.

Välkomna
(FS Styrelse 191005)