Länsstyrelsen i Stockholm har, den 15 mars 2022, gett Stiftelsen Roslagsmuseet tillstånd till renovering av Furusunds kvarn samt förändring av kvarnvingarna.
Arbetet ska ledas av antikvarie Rolf Hammarskiöld och beräknas pågå under två års tid.