Länsstyrelsen i Stockholm gav, i mars 2022, Stiftelsen Roslagsmuseet tillstånd att renovera Furusunds kvarn samt att förändra kvarnvingarna något.
Arbetet har letts av antikvarie Rolf Hammarskiöld. Renoveringen, som beräknas pågå under två års tid, har bland andra sysselsatt byggnadsvårdare och timmerman Ola Lundqvist.
Under två dagar, 25-26 oktober i blåst och regn, monterades de nytillverkade vingarna.


Vingarna ”gör” kvarnen.
Timmerman Ola Lundqvist har tillverkat vingarna av gran och furu och därefter tjärat dem.
För 30 år sedan var Ola på Furusund och då renoverades vingarna. Förhoppningsvis ska dessa nu stå sig många år framöver.

På baksidan återstår en del arbete. Svansen (stjärten) ska bytas ut likaså trappan upp till kvarnen.

Tack, Ola Lundqvist för gediget arbete.