Förenklade rutiner vid parkering på Furusund

Furusunds samfällighetsförening har tecknat avtal med parkeringsbolaget flowbird i syfte att både förenkla betalning och administration. flowbird kommer att administrera avgifterna på samfällighetens samtliga parkeringsplatser.
Appen flowbird gäller för både gästparkering (en eller flera dagar) samt för årskort.
Instruktionerna för att parkera med flowbird är enkla men skulle något, mot förmodan, krångla går det att få support via telefon, 010-6017 500.
Sverigeparkering hanterar övervakningen.

Gästparkering, korttid, en eller flera dagar.
1 Ladda ner appen: flowbird
2 Ange: zonkoden 30000 (Furusunds samfällighetsförening)
3 Välj: Besöksparkering, genom att klicka på den vänstra fliken
4 Välj: sluttid genom att markera på skärmen
5 Bekräfta
6 Välj: Betalsätt och betala med Faktura, Bankkort eller Swish
Det går enkelt att förlänga parkeringstiden eller avsluta den tidigare, om så önskas

Den äldre parkeringsautomaten kommer att finnas kvar och fungera under en övergångsperiod.

Årskort – parkering på Furusund
Årskort för parkering på Furusund kostar 2 400 kr och detta går att lösa på appen flowbird.
1 Ladda ner appen: flowbird
2 Ange: zonkoden 30000 (Furusunds samfällighetsförening)
3 Välj: Långtid genom att klicka på den höra fliken
4 Klicka på: Köp (1 år)
5 Betalsätt: Faktura, Bankkort eller Swish
Önskar ni ha en annan bil på parkeringsplatsen lägger ni enkelt in den andra bilens registreringsnummer i appen flowbird, dock bara en bil i taget per parkeringstillstånd.