Problem med Avloppspumpen! 
Om avloppspumpen larmar eller slutat att fungera kontakta t ex Skandinavisk Kommunalteknik eller Romans Markentreprenad för reparation eller byte. Dessa bolag kan eventuellt erbjuda lånepump.

Avloppspumpen är av typen LPS2000. Ingen annan pump får installeras i vårt avloppssystem. Leverantör är Skandinavisk Kommunalteknik AB.

Reservpump – föreningen
Föreningen har två reservpumpar som enskild fastighetsägare kan låna. Rutinen som gäller är följande: 
Pumparna förvaras och sköts av Peter Kilander via hans företag. Pump kan lånas av enskild fastighetsägare. Peter Kilander ska sköta utlåning av pumparna. Detta omfattar transport till berörd fastighet, montering av lånepump samt när ordinarie pump är lagad/ersatt göra demontering, transport till förvaringslokal och rengöring av pump. Detta ska bekostas av berörd fastighetsägare efter avtal mellan denne och Peter Kilanders företag.
Peter Kilander kan mot ersättning dessutom hjälpa till med att transportera och hämta pump hos företag som ska laga pumpen. Detta avtalas direkt mellan Peter Kilander och berörd fastighetsägare. Peter Kilander har ingen jour så han kan hjälpa till förutsatt att han inte är upptagen med annat.

Peter Kilander bor på Fagerviksbacken 13 och har tel 070 – 621 31 69.

Problem med Vattenmätaren! 
Om vattenmätaren slutat fungera kontakta Teknikgruppen. Håkan Frölid, tel 070 6500274 eller Lars B. Lindberg, tel 070 575 68 68.

Alla vattenmätare skall på sikt bytas till fjärravlästa mätare för att förenkla de årliga avläsningarna. Redan nu installeras den nya typen vid nyinstallationer eller vid byte. De nya vattenmätarna MULTICAL 21 levereras än så länge via teknikgruppen.

Furusund juni 2020 

Fagervikens Samfällighetsförening

Teknikgruppen