I dagarna har samtliga fastighetsägare på Furusund fått en skrivelse, för kännedom från Norrtälje kommun, rörande beslut om marklov för fastigheten Furusund 2:1 (stamfastighet på Furusund som ägs av Furusunds Samfällighetsförening).

För att kunna följa Grönområdesplanen, som lyder på 10 år, måste FS ha marklov vilket beviljas på 5 år. Då 5 år har gått sedan förra ansökan har FS skickat in en ny sådan. Den har nu beviljats för ytterligare 5 år med start 1 januari 2021.

Hälsar Styrelsen