Vattenfall kommer i höst att stärka upp delar av elnätet på södra Furusund. Transformatorn vid fotbollsplanen, i korsningen Ekuddsvägen – Varvsvägen, byts ut och en ny elkabel läggs på ängarna väster och norr om fotbollsplanen.

Åtgärden kommer att trygga elförsörjning för fastigheter längs Varvsvägen och delar av Ester Grönblads väg. Arbetet påbörjas i slutet av november.

Hälsar Styrelsen (191105)