Vattenfall har nu påbörjat arbetet med ny kabeldragning för delar av Varvsvägen och
Ester Grönblads väg samt på ängarna väster och norr om fotbollsplanen.

Syftet är att förstärka och trygga elleveranserna för fastigheterna i området.
Arbetet bedöms ta tre veckor.

Även Telia drar ny kabel

Vid korsningen Förängsvägen och Skräddarbacken ska Telia lägga ner en fiberledning. Förängsvägen kommer därför att grävas upp men läggas igen samma dag.

Arbetet påbörjas de närmsta dagarna. 

Hälsar Styrelsen (191125)