Styrelsen har vi tre tillfällen, 2017, 2020 och i maj 2021 gjort en inventering av bryggor på samfällighetens mark. Det finns idag 50 bryggor men endast 32 av bryggorna har ägarskyltar. 18 bryggor saknar skylt.

En sammanställning av brygginventeringen finns här.

Varje brygga ska ha en skylt som anger vilken fastighet som förvaltar bryggan.

Skylten kan vara av enklare slag än vad som framgår av bilden, exempelvis tillverkad i plåt eller plast, och sitta fastskruvad direkt på bryggan.

Hälsar Styrelsen