Styrelsen

Ordförande
Gunnar Sköld
08-355 756, 0176-801 29
070-657 58 59
skoldgunnar@hotmail.com 

Sekreterare
Gunnar Frisk
0176–803 96, 070-569 56 95
gunnar.frisk@hotmail.com

Ekonomiansvarig
Inger Uhlén
08-7531410, 073-767 53 53
ingeru@hotmail.com

Ansvarig Teknikgruppen och vice sekreterare
Håkan Frölid
08-756 31 63, 070-650 02 74
hakan@frolid.se

Ansvarig kontakter medlemmar och leverantörer samt ingår i Teknikgruppen
Karl Erik Söe-Knudsen
0176-807 50, 070-768 31 54
samsteknik@telia.com

Suppleant
Lotta Severin
073-346 90 03
severin.lotta@gmail.com

Suppleant. Ansvarig juridik och kontakt Norrtälje kommun
Lennart Tengroth
08–661 76 18, 070-433 11 44
lennart@tengroth.se

Revisorer

Ordinarie
Elisabet Ygeman Brandt
08-814 685, 070-397 04 84
elisabeth.brandt-ygeman@lo.se

Suppleant
Karin Andrée-Heissenberger
08-161 411, 0176-800 70, 070-540 32 73
karin.andreeheissenberger@gmail.com

Valberedning

Birgitta Bengtson
08-765 04 98, 070-562 70 60
birgitta.bengtson@telia.com

Margareta Kilander
070-621 31 69
trikkenett@gmail.com