Styrelsen

Ordförande
Björn Bengtson
070-557 16 04
bjorn.bengtson@telia.com  

Sekreterare
Gunnar Frisk
070-569 56 95
gunnar.frisk@hotmail.com

Ekonomiansvarig
Inger Uhlén
08-753 14 10, 073-767 53 53
ingeru@hotmail.com

Ansvarig Teknikgruppen och vice sekreterare
Håkan Frölid
08-756 31 63, 070-650 02 74
hakan@frolid.se

Ansvarig kontakter medlemmar och leverantörer samt ingår i Teknikgruppen
Lars B. Lindberg
070-575 68 68
lars@watertech.se

Suppleant
Lotta Severin
073-346 90 03
severin.lotta@gmail.com

Suppleant. Ansvarig juridik och kontakt Norrtälje kommun
Lennart Tengroth
08–661 76 18, 070-433 11 44
lennart@tengroth.se

Revisorer

Ordinarie
Elisabet Ygeman Brandt
08-81 46 85, 070-397 04 84
elisabeth.brandt-ygeman@lo.se

Suppleant
Karin Andrée-Heissenberger
08-16 14 11, 0176-800 70, 070-540 32 73
karin.andreeheissenberger@gmail.com

Valberedning

Birgitta Bengtson
070-562 70 60
birgitta.bengtson@telia.com

Margareta Kilander
070-621 31 69
trikkenett@gmail.com