Ansvarig för avläsning av mätare är respektive fastighetsägare.
Avläsning ska göras per 30/6.  
Särskild blankett (KLICKA HÄR) ska användas och skickas till:

Fagervikens samfällighetsförening 
Fagerviksbacken 7 
760 10 Furusund


… senast en vecka efter gällande datum.